>  
Kim jesteśmy?

Jesteśmy Acrofamily, zrzeszamy wykształconych trenerów akrobatyki sportowej (większość z nich była lub jest zawodnikami sportowymi ), naszym celem jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, zapobieganie wadom postawy oraz zagwarantowanie dzieciom aktywnego spędzania czasu wolnego. Jesteśmy absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego.

Mamy państwu do zaoferowania zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z akrobatyki sportowej.
Wyznajemy tezę, którą powiedział pięć wieków temu doktor Wojciech Oczko, że „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

Naszą ideą jest stworzenie zajęć pozalekcyjnych, tak aby ułatwić rodzicom odbiór dzieci ze szkoły, a jednocześnie wykorzystać czas wolny dzieci, do rozwijania swoich umiejętności i kształtowania wszechstronnej sprawności fizycznej wśród dzieci, m. in. dzięki akrobatyce sportowej.

Dzisiaj dzieci jak nigdy wcześniej, mają dużo zainteresowań, mnóstwo możliwości spędzania czasu wolnego, jak i dużo pokus. Często te zainteresowania nie są związane z rozwojem ciała, a co za tym idzie i nie wspomagają rozwoju mentalnego („w zdrowym ciele, zdrowy duch”). Dlatego wychodzimy z inicjatywą, do dzieci i ich rodziców, chcemy zapewnić dzieciom które uczęszczają na nasze zajęcia, szerokie możliwości rozwoju fizycznego i mentalnego. Chcemy ukształtować w nich, wszechstronną sprawność fizyczna, która pomoże im później, w dorosłym życiu. Dzięki naszym zajęciom, dzieci i młodzież mogą poprawić swoje poczucie wartości i pewność siebie, poprawić swój wygląd lub humor, nauczyć się wielu akrobacji, zmęczyć się albo po prostu dobrze się bawić.

Posiadamy cenne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, mamy ukończone specjalizacje instruktorskie/trenerskie z akrobatyki sportowej jak i oddzielne kursy niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych, m.in. KPP (Kurs Pierwszej Pomocy).

Doświadczenie

Większość trenerów w Acrofamily jest byłymi, lub czynniki zawodnikami Akrobatyki Sportowej, naszym największym doświadczeniem jest ilość godzin spędzonych na sali na treningach, pod okiem doświadczonych trenerów. Dodatkowo ukończyliśmy specjalizacje instruktorskie i trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego, pod okiem wykształconych profesorów. Prowadzimy zajęcia rekreacyjne w szkołach, klubach fitness, parkach trampolin. Szkolimy zawodników o osiągnięciach ogólnopolskich, jak również międzynarodowych. Współpracujemy również ze szkołami tańca, gdzie uczymy naszych tajników akrobatycznych, tancerzy, którzy później wykorzystują to na scenie.

Zajęcia dla Uczniów Szkoły Podstawowej

W tym wieku dzieci zaczynają szybko dojrzewać. Średnio na 7 rok życia przypada krytyczny okres posturogenezy (proces formowania się postawy ciała). Dziecko ze swobodnego, nieomal indywidualnie regulowanego ruchu, przechodzi w narzucony, kilkugodzinny system przebywania w pozycji siedzącej. W szkolnej ławce i w domu przy biurku dzieci spędzają średnio około 6 godzin dziennie. To 25% doby. Szczególnie ważne jest, aby zapewnić w tym wieku dobre warunki do rozwoju i wypoczynku. Zajęcia zapewniają optymalną dawkę ćwiczeń wzmacniających i uelastyczniających podstawowe grupy mięśni posturalnych. W dużym stopniu wpływają na rozwój koordynacji ruchowej, która cechuje się zdolnością do wykonywania coraz trudniejszych zadań w czasie i przestrzeni, szybszym tempem nauki nowych ruchów, lepszą równowagą i szybszym czasem reakcji. Na tym etapie nauka opiewa opanowanie podstawowych elementów zwinnościowo - akrobatycznych np.:

• stanie na rękach,
• przewroty z różnych pozycji wyjściowych, do różnych pozycji końcowych,
• przerzuty bokiem (gwiazdy)
• przejścia do przodu i tyłu
• pierwsze układy ćwiczeń wolnych, czyli szereg ćwiczeń następujących jedno po drugim.

Ponadto dzieci stawiają kolejne kroki w ćwiczeniach zespołowych, współpracują, pomagają sobie, wspierają się wzajemnie.

Przewidziane są dwie grupy wiekowe zgodne z etapami edukacji
• etap pierwszy (klasy I-IV)
• etap drugi (klasy V-VIII)

Zajęcia rozpoczynamy od 16.09.2019, dokładne terminy zajęć podamy w drugim tygodniu września.

Korzyści

Wiele lat treningów na sali gimnastycznej i pracy z dziećmi pozwoliły dojść nam do wniosku, że akrobatyka to nie tylko poprawa sprawności fizycznej, ale szkoła życia. Umiejętności nabyte na zajęciach wykorzystujemy w codziennym życiu. Na naszych zajęciach dzieci uczą się opanowania, cierpliwości, umiejętności słuchania i koncentracji, oraz pracy w grupie. Będą w stanie lepiej ocenić odległość, poprawia się wyczucie czasu. Uczą się mieć otwarte oczy, wiedzą gdzie mają ręce i nogi. Nawet w czasie przewrotki na rowerze czy hulajnodze, będą wiedzieć jak odpowiednio zareagować, żeby nie robić sobie krzywdy przy upadku. Złożoność ćwiczeń gimnastycznych opartych na rozwoju cech jak siła mięśniowa, gibkość, skoczność i koordynacja wpływają na lepsze poczucie własnego ciała w czasie i przestrzeni. Zajęcia z akrobatyki to świetny pomysł na wykorzystanie i zagospodarowanie czasu wolnego. Zamiłowanie, pasja, dobre nawyki, poświęcenie się czemuś i konsekwentna realizacja celów to bezcenne wartości w tak szerokim wachlarzu rozrywki jaki proponuje nam dzisiejszy świat.

Regulamin

1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez AcroFamily jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik zajęć lub opiekun dziecka bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z treścią regulaminu.
3. AcroFamily zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie, o której to będzie podana informacja na stronie www.acrofamily.pl, gdzie jest dostępna pełna jego treść.
4. Na zajęcia w AcroFamily należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: biuro@acrofamily.pl lub bezpośrednio przed zajęciami u osoby prowadzącej.
5. W wiadomości mailowej należy podać: imię i nazwisko dziecka, miejsce, w którym dziecko będzie uczęszczało na zajęcia, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna.
6. Zapisanie się na zajęcia w AcroFamily jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AcroFamily w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 oraz z RODO. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie wizerunku w postaci zdjęć, nagrań video wykonanych w trakcie zajęć, uroczystości, obozów sportowych dla celów marketingowych i/lub szkoleniowych, informacyjnych poprzez publikację i rozpowszechnianie jak w szczególności ulotki, plakaty itp.
7. Organizowane zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych maja charakter edukacyjny. Zajęcia odbywają się w formie lekcji-treningów w obecności trenera, instruktora. Zajęcia przygotowane są w ramach całorocznego szkolenia, które realizowane jest na podstawie autorskiego programu nauczania opiewającego rozwój motoryczny zgodny z prawidłowym rozwojem dziecka oraz charakterem dyscypliny.
8. Z chwilą zapisania dziecka na zajęcia, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Umowie oraz Regulaminie. Umowy są dostępne na stronie www.acrofamily.pl Rodzic bądź prawny opiekun jest zobowiązany do podpisania umowy z firmą AcroFamily Patryk Jaworski, NIP: 5223141705
9. Dla osób deklarujących się na cały semestr, składka za zajęcia jest stała, niezależna od ilości treningów w miesiącu. W skali semestru ilość treningów jest zgodna z dokonaną wpłatą. Wykaz ilości zajęć dostaną Państwo na umowie. Odpłatność dokonuje się z góry za każdy okres rozliczeniowy, jednak nie później niż do 10 każdego miesiąca.
10. Wykonawca i Uczestnik mogą wypowiedzieć Umowę, jednak koszt za miesiąc w którym została rozwiązana nie podlega zwrotom. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy niniejszy Regulamin, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie stosuje się do poleceń Trenerów, przeszkadza innym Uczestnikom w udziale w Zajęciach, Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca zwraca Uczestnikowi opłatę obliczoną proporcjonalnie do ilości zajęć, w których Uczestnik nie uczestniczył.
11. Jeśli dziecko dołączy do grupy podczas rozpoczętego miesiąca, opłata wyniesie 20 zł za każde pozostałe zajęcia do końca miesiąca w przypadku umowy semestralnej.
12. Wpłaty dokonujemy na konto bankowe mBank: 38 1140 2004 0000 3902 7829 4663 AcroFamily Patryk Jaworski Keniga 12/24 02-495 Warszawa , tytule wpłaty: imię i nazwisko, miejsce uczęszczania, miesiąc. UWAGA! W przypadku, kiedy opłata nie zostanie wniesiona uczestnik nie będzie mógł brać udziału w treningach.
13. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość podniesienia odpłatności za zajęcia w przypadku podniesienia kosztów wynajmu sal lub innych podwyżek, ale może to nastąpić nie wcześniej jak w następnym semestrze.
14. W związku ze stałymi kosztami wynajmu sal rekreacyjno-sportowych, wynagrodzenia instruktorów oraz ograniczoną ilością osób na zajęciach, nieobecność dziecka nie zwalnia z odpłatności za treningi. Wyjątek stanowi przewlekła choroba, w wyniku której dziecko nie uczestniczyło więcej niż połowę lekcji zgodnych z karnetem. Stracona ilość godzin będzie wówczas zwrócona w formie zajęć. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy. Wymagane zwolnienie lekarskie.
15. Dla dwojga rodzeństwa przewidziana jest zniżka w wysokości 10%, dla trójki - 15%. Warunkiem uzyskania zniżki jest zakup pełnych karnetów dostępnych w cenniku. W innym wypadku zniżka nie obowiązuje.
16. Każdy uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, co oznacza, że AcroFamily nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.: kontuzje) powstałe na terenie gdzie odbywają się zajęcia.
17. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia we AcroFamily, każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez AcroFamily, względnie poinformować instruktora o wszelkich, nawet drobnych kontuzjach czy problemach zdrowotnych.
18. Ćwiczymy tylko w obecności instruktora/trenera i stosujemy się do jego poleceń.
19. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia. Nie wolno ćwiczyć z zegarkami, łańcuszkami na szyi, kolczykami, grozi to uszkodzeniem małżowiny usznej, zarysowaniami i gorszymi kontuzjami. Obuwie na salach gimnastycznych sportowe, na ścieżkę wchodzimy na boso. Dziewczęta powinny mieć spięte włosy, najlepiej w warkocz tak, aby nie przeszkadzały w wykonywaniu elementów przez głowę.
20. W związku z tym że szatnie (przebieralnie) są ogólnodostępne prosimy o nie przynoszenie na zajęcia przedmiotów wartościowych, telefonów, pieniędzy itp. lub pozostawienie na czas zajęć w depozycie u instruktora. Organizator i instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginione rzeczy.
21. Za szkody na terenie sali, gdzie prowadzone są zajęcia, powstałe w wyniku celowego działania uczestnika zajęć, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
22. Na sali gimnastycznej, gdzie odbywają się zajęcia, może przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci, pozostałe osoby po uzgodnieniach z kursantami i instruktorami.

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA CAŁY ROK!!!

KONTAKT

pozostało znaków: 400
Po wciśnięciu "WYŚLIJ" sprawdź czy nie pokazały się błędy nad formularzem.
Podziel się z przyjaciółmi: